Integració Psico-corporalLa  Integració Psico-corporal té l’objectiu d’arribar al nucli profund dels conflictes, per a crear nous registres que ajudin a reparar, transformar i integrar la personalitat.

La teràpia d’integració psico- corporal ha estat creada i estructurada per Marc Costa (psicòleg clínic i psicoterapeuta amb més de 35 anys d’experiència).
Els seus antecedents es remunten a la psicologia dinàmica de S. Freud i a la visió caracterològica i energètica de W. Reich.
La integració psico- corporal és una teràpia fonamentada en el paradigma de la biologia evolucionista sistèmic- ecològica.  Es treballa a partir d’una relació terapèutica humana i implicada, amb un respecte absolut cap al/la pacient, sense interpretar, permetent la lliure expressió... i s’elabora la consciència per a cercar l’origen dels conflictes i les dificultats. Es treballa també amb els mecanismes de defensa sensoperceptius, cognitius, emocionals i corporals i s’intenta arribar a una elaboració profunda dels processos instintiu- emocionals i del seu arrelament en el cos per a poder obrir el nucli profund dels conflictes i crear, en aquestes zones, nous registres positius que ajudin a reparar el dolor biogràfic i a transformar i integrar la personalitat de l’individu.

Adreçat a
• persones que sentin malestar a qualsevol nivell (corporal, mental o emocional) i que es plantegin fer quelcom per a transformar-lo a nivell profund.  
• persones que vulguin fer un procés de creixement, profunditzar en els propis conflictes, recuperar la pròpia essència i impuls de vida, reparar el vincle amb els demès i disfrutar de les relacions interpersonals (necessàries per a créixer i evolucionar).
TAMBÉ PER A
• mares i pares que vulguin profunditzar i reparar la pròpia història i conflictes per a intentar establir des d’aquí unes relacions sanes amb els seus fills/es.

Noemi Codina, terapeuta d’integració psico- corporal.