Cos

El Treball Corporal Interactiu
té l’objectiu de desbloquejar i reestructurar el cos, per tal d’alliberar-lo d’esforços i tensions

Es parteix d’una lectura corporal específica de cada persona.
En base a aquesta lectura, es treballa amb la consciència corporal, amb exercicis i amb manipulacions concretes adaptades a les necessitats de cada persona, amb l’objectiu de desbloquejar progressivament el cos, reestructurar-lo i alliberar el moviment corporal i respiratori d'esforços i tensions (per tal d'aconseguir que el cos funcioni de manera coordinada i integrada).
La interacció i el diàleg constant entre terapeuta i pacient és indispensable per poder fer un treball respectuós i adaptat a cada persona i a cada moment. Així, doncs, es demanarà al pacient que estigui atent a les seves sensacions, la seva percepció del propi cos, la seva necessitat de moviment, expressió...


Per qui és
• Per a persones que sentin dolor corporal, presió interna, tensions, respiració insuficient, excés de cansament o malestar general...
•  Per a totes aquelles persones que vulguin començar un procés per a conèixer, reconnectar i prendre consciència del seu cos, moviment, respiració, veu...
•  Per a persones grans que vulguin mantenir o recuperar l’energia, la vitalitat, la movilitat...
•  Per a persones que vulguin disfrutar del seu cos, obtenir més plaer i benestar.
•  Per a persones que estiguin en procés psicoterapèutic, que vulguin complementar-lo amb un procés corporal que els ajudi a obrir-se i desbloquejar-se corporalment.
•  Per a dones embarassades que vulguin fer un procés corporal per a entrar en contacte amb el seu cos, necessitat de moviment... al mateix temps que treballar per a afluixar les tensions pròpies de l'embaràs i afluixar la musculatura que ha de permetre la obertura de la pelvis en el moment del part.